HÁJECKÝ BABY CUP

CYKLISTICKÝ ZÁVOD PRO DĚTI DO 12 LET

19.5.2024


BabyCup2020

Cyklistický závod pro děti Hájecký baby cup je určen pro všechny děti, které rády jezdí na kole. Závod se koná v obci Háj ve Slezsku. Pořadatelem závodu je TJ Háj ve Slezsku za podpory obce Háj ve Slezsku. Tato akce by nevznikla bez pomoci nadšených dobrovolníků, za což jim patří velký dík. 

Závod se i letos pojede v areálu fotbalového hřiště v Háji ve Slezsku, kde je dostatek prostoru a pěkné zázemí pro rodiny s dětmi. Tratě jsou i letos rozděleny dle obtížnosti. Děti podle věku pojedou danou trať a počet kol. Vše naleznete v propozicích závodu.

I v letošním roce bude připraven závod rodinných týmů na kolech. Do rodinného týmu se může přihlásit rodič nebo prarodič dítěte. O umístění rodinného týmu rozhoduje součet pořadí dítěte v již absolvovaném závodě a pořadí rodiče (prarodiče). Pokud má rodič více dětí, které pojedou závod, je nutné člena rodinného týmu vybrat předem. Nelze čekat na to, které dítě se lépe umístí.  

Závodit mohou děti až do 12-ti let ve 14 kategoriích, přičemž jejich počet může být upraven dle počtu přihlášených dětí.

Opět se můžete těšit na bohatou tombolu a doprovodný program, různé atrakce jako skákací hrad, malování na obličej a další překvapení.


Letos je součástí naší akce charitativní sbírka pro nemocné děti a HAIMU, neziskovou organizaci pro pomoc vážně nemocným dětem na Klinice dětského lékařství FN Ostrava. Část startovného poputuje na účet této organizace a také vy se můžete zapojit po celou dobu závodu do sbírky "Vaše kola se točí pro HAIMU Ostrava". 


Děkujeme všem našim partnerům za podporu, bez které bychom nemohli závod uspořádat.

Pořadatelé

 Partneři