HÁJECKÝ BABY CUP

CYKLISTICKÝ ZÁVOD PRO DĚTI DO 12 LET

29.5.2022


BabyCup2020

Po dvou letech opět startuje cyklistický závod pro děti Hájecký baby cup. Závod je určen pro všechny děti, které rády jezdí na kole. Závod se koná v obci Háj ve Slezsku. Pořadatelem závodu je TJ Sokol Háj ve Slezsku za podpory obce Háj ve Slezsku. Tato akce by nevznikla bez pomoci nadšených dobrovolníků, za což jim patří velký dík.

Závod se i letos pojede v areálu fotbalového hřiště v Háji ve Slezsku, kde je dostatek prostoru a pěkné zázemí pro rodiny s dětmi. Tratě jsou i letos rozděleny dle obtížnosti. Děti podle věku pojedou danou trať a počet kol. Vše naleznete v propozicích závodu.

I v letošním roce bude připraven závod rodinných týmů na kolech. Do rodinného týmu se může přihlásit rodič nebo prarodič dítěte. O umístění rodinného týmu rozhoduje součet pořadí dítěte v již absolvovaném závodě a pořadí rodiče (prarodiče). Pokud má rodič více dětí, které pojedou závod, je nutné člena rodinného týmu vybrat předem. Nelze čekat na to, které dítě se lépe umístí.

Závodit mohou děti až do 12-ti let ve 14 kategoriích, přičemž jejich počet může být upraven dle počtu přihlášených dětí.

Opět se můžete těšit na bohatou tombolu a doprovodný program, různé atrakce jako skákací hrad, malování na obličej a další překvapení.

Pořadatelé

Partneři