Propozice

POŘADATEL

TJ Háj ve Slezsku

Ředitelka závodu: Ing. Petra Bernátová

Vedoucí tratě: Ing. Jiří Bernát

Hlavní rozhodčí: Mgr. Alena Klimková

E-mail: hajeckybabycup@seznam.cz

Tel: 725 578 964

MÍSTO KONÁNÍ: Areál fotbalového hřiště Háj ve Slezsku 

Prezentace bude probíhat ve sportovní hale areálu

KATEGORIE ZÁVODU: 

ORGANIZACE ZÁVODU:

Startovní pole je omezeno počtem 300 závodníků.

Přihlašování probíhá elektronicky přes formulář umístěný na těchto stránkách od 1.4.2024

Startovní čísla budou přidělena podle času Vašeho přihlášení od nejmenšího čísla po ty největší. Podle těchto čísel pak budou děti volány na start své kategorie. Každý závodník může startovat pouze v jedné kategorii.

V případě, že v kategorii bude méně než 5 dětí může pořadatel kategorie sloučit. V případě velkého počtu startujících dětí může pořadatel kategorii rozdělit.

Řazení na startu bude probíhat podle startovní listiny od nejnižšího čísla. Děti budou vyvolávány jmenovitě startérem a postupně se řadit do koridoru. Řazení bude probíhat vždy 10 minut před startem dané kategorie. 

Děti je třeba odprezentovat tak, aby se mohly včas dostavit na START. Prosíme rodiče, aby nenechávali prezentaci na poslední chvíli.

Elektronické přihlašování bude ukončeno v neděli 12.5.2024 ve 24:00hod. Pokud nebude limit naplněn je možné se přihlásit na místě v den konání závodu.

ZÁVOD RODINNÝCH TÝMŮ:

Také letos se můžete těšit na závod rodinných týmů.  Rodiče nebo prarodiče budou závodit stejně jako děti na kolech.

Tým tvoří rodič nebo prarodič se svým dítětem. Přihlášení do závodu bude probíhat elektronicky stejně jako u dětí a při prezentaci rodič nahlásí kategorii a jméno dítěte se kterým bude tvořit tým. Rodiče svůj závod pojedou také na kole. Přesná trasa závodu rodičů bude upřesněna. Závodit se bude v kategorii zvlášť muži a ženy. Celkové pořadí rodinného týmu bude součtem umístění dítěte a rodiče (prarodiče). V případě rovnosti má přednost pořadí rodiče.

HARMONOGRAM ZÁVODU:

9:00 - 11:00      prezentace v hale Sportcentra - platba startovného, vyzvednutí startovního čísel a balíčku 

9:00 - 10:00      volný trénink na trati

10:00-11:30      start kategorií A až D

11:30-12:00      doprovodný program

12:00-12:30      vyhlášení výsledků kategorií A až D

12:30-14:00      starty kategorií E až G

14:15-14:30      závod rodičů na kolech

15:00-15:30      vyhlášení vítězů kategorií E až G a rodinných týmů

15:30-16:00      tombola startovních čísel

 

STARTOVNÉ:

Startovné se platí při prezentaci. V ceně startovného je občerstvení, startovní číslo se jménem dítěte v případě elektronického přihlášení do 14.5., organizační zabezpečení a doprovodný program.

S přihláškou lze objednat také tričko s logem Hájeckého baby cupu pro děti. Cena trička je 100,- Kč.

Trička je možné si objednat do 26.4. Platba také při prezentaci.

CENY: 

Pro první tři v každé kategorii jsou připraveny poháry.

V kategorii A až D budou vyhlášeny všechny děti, které obdrží medaile a drobné ceny, první tři i krásné poháry

V ostatních kategoriích budou vyhlášeni první tři závodníci, kteří obdrží poháry a věcné ceny, všechny děti v cíli získají pamětní medaili.

V závodě rodinných týmů budou vyhlášeny první tři týmy mužů a žen, které obdrží medaile a věcné ceny. 

TOMBOLA STARTOVBÍCH ČÍSEL:

Každé startovní číslo dítěte je zároveň číslem do losování závěrečné tomboly. Pro převzetí ceny je nutné předložit startovní číslo.

Pokud se výherce okamžitě nepřihlásí o cenu a nepředloží své startovní číslo, losuje se cena znovu.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Pro děti bude k dispozici skákací hrad, trampolína, malování na obličej a jiné atrakce. V areálu je dětské hřiště se skluzavkou. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE NA ZÁVĚR:

"Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Souhlasím s pořizováním fotografií a videí souvisejících se závodem HÁJECKÝ BABY CUP a jejich zveřejněním na internetové stránce organizátorů závodu www.hajeckybabycup.cz a na facebookovém profilu, případně také v médiích v souvislosti s propagací závodu".

MAPA ZÁVODU:

Areál fotbalového hřiště v Háji ve Slezsku. Areál se nachází za železničním přejezdem směrem na Dolní Benešov.

Prezentace a výdej startovních čísel bude v hale sportovního centra  49.9028942N, 18.0902361E