ZÁVOD JE ZRUŠEN !!


POŘADATEL:

T.J.SOKOL Háj ve Slezsku
Sokolská 111
747 92 Háj ve Slezsku
Ředitelka závodu: Ing. Petra Bernátová
Vedoucí tratě: Ing. Jiří Bernát
Hlavní rozhodčí: Mgr. Alena Klimková
Tel: 725 578 964
MÍSTO KONÁNÍ: Areál fotbalového hřiště Háj ve Slezsku 
Prezentace bude probíhat ve sportovní hale areálu

KATEGORIE ZÁVODU:


ORGANIZACE ZÁVODU:
Startovní pole je omezeno počtem 300 závodníků.
Přihlašování probíhá elektronicky přes formulář umístěný na těchto stránkách.
Startovní čísla budou přidělena podle času Vašeho přihlášení od nejmenšího čísla po ty největší. Podle těchto čísel pak budou děti volány na start své kategorie. Každý závodník může startovat pouze v jedné kategorii.
V případě, že v kategorii bude méně než 5 dětí může pořadatel kategorie sloučit. V případě velkého počtu startujících dětí může pořadatel kategorii rozdělit.
Řazení na startu bude probíhat podle startovní listiny od nejnižšího čísla. Děti budou vyvolávány jmenovitě startérem a postupně se řadit do koridoru. Řazení bude probíhat vždy 10 minut před startem dané kategorie. 
Děti je třeba odprezentovat tak, aby se mohly včas dostavit na START. Prosíme rodiče, aby nenechávali prezentaci na poslední chvíli.
Elektronické přihlašování bude ukončeno v neděli 10.5.2020 ve 24:00hod. Pokud nebude limit naplněn je možné se přihlásit na místě v den závodu.

ZÁVOD RODINNÝCH TÝMŮ:
Také letos se můžete těšit na závod rodinných týmů. Letos nově budou rodiče nebo prarodiče závodit stejně jako děti na kolech.
Tým tvoří rodič nebo prarodič se svým dítětem. Přihlášení do závodu bude probíhat elektronicky stejně jako u dětí a při prezentaci rodič nahlásí kategorii a jméno dítěte se kterým bude tvořit tým. Rodiče svůj závod pojedou také na kole. Přesná trasa závodu rodičů bude upřesněna. Závodit se bude v kategorii zvlášť muži a ženy. Celkové pořadí rodinného týmu bude součtem umístění dítěte a rodiče (prarodiče). V případě rovnosti má přednost pořadí rodiče.

HARMONOGRAM ZÁVODU:
9:00 - 11:00      prezentace v hale Sportcentra - platba startovného, vyzvednutí startovního čísel a balíčku 

9:00 - 10:00      volný trénink na trati

10:00-11:30      start kategorií A až D

11:30-12:00      doprovodný program

12:00-12:30      vyhlášení výsledků kategorií A až D

12:30-14:30      starty kategorií E až H

14:30-15:00      závod rodičů na kolech

15:00-15:30      vyhlášení vítězů kategorií E až H a rodinných týmů

15:30-16:00      tombola startovních čísel

 
STARTOVNÉ:

Startovné ve výši 50,- Kč se platí při prezentaci. V ceně startovného je pití, malá dobrota, startovní číslo se jménem dítěte v případě elektronického přihlášení do 10.5., organizační zabezpečení a doprovodný program.

S přihláškou lze objednat také tričko s logem Hájeckého baby cupu pro děti i pro dospělé. Cena trička je 100,- Kč.
Trička je možné si objednat do 30.4. Platba také při prezentaci.
CENY:
Pro první tři v každé kategorii jsou připraveny poháry.
V kategorii A až D budou vyhlášeny všechny děti, které obdrží medaile a drobné ceny.
V ostatních kategoriích bude vyhlášeno pět prvních závodníků, kteří obdrží medaile a věcné ceny.
V závodě rodinných týmů budou vyhlášeny první tři týmy mužů a žen, které obdrží medaile a věcné ceny. 

TOMBOLA STARTOVBÍCH ČÍSEL:
Každé startovní číslo dítěte je zároveň číslem do losování závěrečné tomboly. Pro převzetí ceny je nutné předložit startovní číslo.
Pokud se výherce okamžitě nepřihlásí o cenu a nepředloží své startovní číslo, losuje se cena znovu.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Pro děti bude k dispozici skákací hrad, trampolína, malování na obličej. V areálu je dětské hřiště se skluzavkou. Děti si budou moci vyzkoušet své dovednosti také na připravené dráze zručnosti.

DŮLEŽITÉ INFORMACE NA ZÁVĚR:

  • Po celou dobu konání závodů nese za děti odpovědnost jejich zákonný zástupce, což stvrzuje svým podpisem při prezentaci.
  • Cyklistická přilba je pro všechny závodníky POVINNÁ!!
  • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
  • Pro závod je povoleno funkční jízdní kolo v dobrém technickém stavu. Jízda na elektrokole je zakázána.
  • Protesty lze podat písemně ihned po dojezdu, nejpozději však 19.05.2019 do 15.00 hod. u ředitele závodu.
  • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u ředitele závodu na hajeckybabycup@seznam.cz, a to v termínu do 20.5.2019.
  • Podáním on-line přihlášky zákonný zástupce za nezletilého závodníka potvrzuje, že souhlasí s pořizováním fotografií a videí souvisejících se závodem HÁJECKÝ BABY CUP a jejich zveřejněním na internetové stránce organizátorů závodu www.hajeckybabycup.cz a na facebookovém profilu, případně také v médiích v souvislosti s propagací závodu.
  • Zákonný zástupce zároveň v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v zaslané přihlášce pro potřeby pořadatele. Souhlasí se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvedl v přihlášce. V případě, že nebude mít zájem o zasílání informačních e-mailů, bude sám pořadatele informovat.
  • V případě deštivého počasí bude náhradní termín včas upřesněn. Organizátoři si vyhrazují právo na případné změny.
MAPA ZÁVODU:
Areál fotbalového hřiště v Háji ve Slezsku. Areál se nachází za železničním přejezdem směrem na Dolní Benešov.
Prezentace a výdej startovních čísel bude v hale sportovního centra  49.9028942N, 18.0902361E